Také doporučujeme:

TOPSTONE

TOPSTONE POVRCHY

Jsme certifikovaný partner Topstone 

Materiál TOPSTONE se používá na staré i nové betonové plochy. Jednou z mnoha výhod tohoto materiálu je, že jej lze použít (pokládat) i na vydrolený beton, ale také na zámkovou dlažbu, kachličky a teraso. Nečastěji se používá na úpravu okolí bazénů, na terasy, chodníky, chodníčky kolem domů, altány, vjezdy do garáží, příjezdové cesty a schody.
Pokud se pokládá na starší dlažbu, neměla by být dutá, protože hrozí následné odloupnutí dlažby i s povrchem TOPSTONE. Pokud se pokládá na beton, který není rovný, lze jej bez problémů dorovnat naším materiálem, avšak je třeba počítat s větším množstvím materiálu použitým na 1m2. Navýšení materiálu je různé podle stavu vydrolení betonu. Nejprve musíme zalít díry do roviny a teprve potom nanášet doporučenou vrstvu (cca 1,4 cm). Pokud materiál sypete do bednění, počítejte vždy s navýšením spotřeby o 15-20%. Materiál dobře drží také na kovu a dřevu. Nedrží ale na plastech, poněvadž jsou mastné a materiál se z nich odloupne! Materiál je vodopropustný, proto jej nelze použít jak hydroizolaci. Pokud potřebujeme vytvořit pod materiál TOPSTONE hydroizolační vrstvu, je nutné použít dvousložkovou hydroizolaci na bázi cementu. Můžeme také použít lepenku nebo tekutou lepenku, na kterou ale materiál nepřilne, proto je potřeba lepenku přestěrkovat tenkou vrstvou lepidla a tím opět vytvořit savý poklad, ke kterému již TOPSTONE přilne.

  POJÍCÍ SMĚS

se skládá z pryskyřice a tvrdidla. Smícháním těchto dvou složek získáme vazskou tekutinu, kterou je nezbytně nutné VELMI DŮKLADNĚ PROMÍCHAT s vybraným druhem kameniva!!!
Směs se roztahuje nerezovým zednickým hoblem. Pokud povrch TOPSTONE pokládáme na beton, musí být (beton) dobře zametený a vyčištěný, nejlépe proudem vody. Je-li beton vydrolený, není vhodné díry vyspravovat novým betonem, v zimě by totiž hrozilo odmrzání betonu a následné odlupování povrchu TOPSTONE. Vydrolený beton doporučujeme vyspravit flexibilním tmelem nebo lepidlem. Materiál TOPSTONE se může pokládat v jakékoli vrstvě. Doporučujeme ve výšce min. 1 cm, běžně pokládáme ve výšce 1,4 cm. Tomu odpovídá i uváděná průměrná spotřeba materiálu (20kg kameniva + odpovídající množství pojící směsi na 1m2.

UKONČENÍ A OKRAJE POKLÁDNÝCH PLOCH

Obvykle se plocha ukončí do ztracena, např. pokud plocha přechází do trávy….
Při našlápnutí potom není hrana ostrá.

Pokud je nutné, aby byla hrana ostrá, lze ji ukončit dvěma způsoby:

1) k betonu se zboku přiloží deska a materiál se dotáhne k desce. Jakmile materiál uschne, desku odstraníme a hrana zůstane ostrá
2) ukončení lištou ve tvaru L. To znamená, že k okraji betonu přilepíme hliníkovou lištu ve tvaru písmene L a materiál dotáhneme k liště. Tento způsob vypadá esteticky a je velmi pěkný. Lišty i lepidla dodáváme také.

PENETRACE

Podkladní beton není nutné penetrovat.V současné době používáme pryskyřici, která je samopenetrační, tzn. že při pokládce materiálu dochází současně i k penetraci betonu.

MÍCHÁNÍ MATERIÁLŮ

Kamenivo nasypeme z pytle do plastové nádoby (nejlépe 24 l plastové stavební vědro). Dále si připravíme pryskyřici a smícháme ji s tvrdidlem. Poměry obou složek jsou vždy uvedeny na jejich obalech.  Tuto směs je třeba dobře promíchat. Poté ji nalijeme do vědra s kamenivem a vrtačkou s kovovým míchadlem pečlivě zamícháme.

!Míchání pryskyřice a kameniva věnujte velkou pozornost, aby materiál byl velmi dobře promíchaný!

APLIKACE

Takto připravenou směs rovnoměrně rozprostřeme na předem vyčištěnou betonovou plochu ve vrstvá cca 1,5 cm. K tomuto účelu můžeme použít hoblovanou dřevěnou lať, kde si pomocí hřebíčků vytýčíme potřebnou výšku vrstvy. Dále pak ocelovým hladítkem udusáme a uhladíme do konečné podoby.
Pokud někde vznikne díra a povrch není souvislý, dosypeme směs a znovu uhladíme. Tímto způsobem aplikujeme na celou plochu. POZOR - při práci je nezbytné nářadí neustále čistit ředidlem (např. S6005), aby se materiál nelepil a povrch zůstal hladký. Více pozornosti je třeba věnovat svislým plochám jakou jsou schody či obrubníky. K tomuto účelu si musíme připravit bednění.

 

Bednění zhotovíme tak, že do nařezaných desek na potřebnou výšku našroubujeme z vnější strany rovnoměrně několik vrutů, kterými nastavíme potřebnou rozteč tak cca 1,5 cm mezi bedněním a svislou betonovou plochou. Desky obalíme igelitem nebo stretch folií (potravinářská folie), čímž zamezíme přilepení kameniva k bednění.
Takto připravené bednění připevníme nejlépe dvěma hmoždinkami a vruty k betonové ploše. Do připraveného bednění opatrně sypeme materiál za stálého poklepávání a pěchování jakýmkoliv tenčím pěchovadlem (pásovina, tenká dřevěná lať). Po vrstvách zaplníme celou plochu.
Podobně postupujeme i u betonových schodišťových stupňů.
Nejdříve zabedníme bok schodiště, taktéž deskami s vytyčovacými šrouby.
Pak bedníme čela schodišťových stupňů a to tak, aby vrch bednění byl výš než nášlap. Do spodní hrany bednění si našroubujeme vruty, kterými upravíme výšku asi 1,5 cm od nášlapu. Při aplikaci postupujeme tak, že sypeme materiál nejdříve do schodišťových čel, poté vyplníme materiálem i nášlap.

Bednění odstraňujeme minimálně za 24 hodin od aplikace, a to tak, že nejdříve vyšroubujeme všechny vruty a jemným odklepnutím odstraníme bednění. Nejnižší doporučená prováděcí teplota je 10C.

Montáž Topstone provádíme od 60m2.

 

Doporučujeme: